Permís AM

Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers, encara que podrà éstar limitat a la conducció de ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers.