Permís B


Automòbils
la massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 Kg. Que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 Kg.
Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 kg., Sempre que la massa màxima del conjunt no excedeixi de 4.250 kg., Sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.
Tricicles i quadricicles de motor.
.