Permis C (+ Permis E)

Automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada excedeixi de 3.500 Kg. Que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 Kg.

permise

+ Permis E (Opcional)

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 Kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.