Permís C

Permís C. Autoritza a conduir automóbils amb una M.M.A. superior a 3.500Kg que estiguin     dissenyats i construits per al transport de no més de vuit passatgers més el conductor. Mínim 21 anys.

 Permís C+E (Tràiler).

Permís C+E: Autoritza a conduir conjunts de vehícles acoplats compostos per un vehícle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la clase C i un remolc o semirremolc amb uma M.M.A. excedeixi de 750 kg. Mínim 21 anys.